תנאי שימוש

מטעמי נוחות נוקט התקנון וכל התכנים באתר בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.  נא קרא בקפידה את תנאי השימוש , אם אינך מסכים לתנאים אלו או לחלקם אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר. אם טרם מלאו לך 18 שנה אתה נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס שלך על תנאי שימוש אלו ולקבל הסכמתם המפורשת לביצוע פעילות לפני ההרשמה לאתר. מובהר במפורש כי  האחריות המלאה על פעילותו של המנוי ו/או המבקר במסגרת האתר מוטלת אך ורק עליו, ובמידה והוא קטין, על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו. על ההורה/אפטרופוס חלה אחריות ליידע את הילד באשר לתנאי השימוש באתר ולפקח על פעילותו באתר על פי תנאי השימוש.

 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 3. האחריות לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא שלך, על מנת שלא יעשה בהם שימוש לרעה, מוטלת עליך בלבד ולא על הנהלת האתר. אתה מסכים לכך במפורש, כי בכל מקרה הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי שהוא, בגין פעולות ו/או מחדלים שיעשו בקשר עם חשבונך ו/או בשם המשתמש שלך ו/או בסיסמתך.

 4. הנהלת האתר רשאית לפרסם שאלות למשתמשים במסגרת סקרים, סקרי דעת קהל ואחר, ולהעביר את המידע הסטטיסטי לכל גורם שהיא מוצאת לנכון, בכפוף לכל הנהלים המקובלים בנושא אבטחת פרטיות ילדים, בהתאם לתקנים המחמירים ביותר המקובלים, ובכלל זה תקן COPPA האמריקאי (Children online privacy protection act). למען הסר ספק, הפרטים הנאספים הינם סטטיסטיים בלבד ולא מזהים את הילד באופן אישי, והם נאספים ונשמרים בתנאי אבטחה מחמירים, ואינם מועברים לאף גורם צד שלישי, אלא לאחר שעברו עיבוד נתונים סטטיסטי, ווידוא שהנתונים הסטטיסטיים נקיים מכל שיוך או פרטים אישיים.
  לקריאת מדיניות שמירה על פרטיות עולם הסקרים.

 5. המשתמשים באתר אינם מחויבים להשתתף בסקרים. במידה ומשתמש החל למלא שאלון ובחר להפסיק את מילוי השאלון באמצע או למחוק את שענה, הוא יכול לעשות זאת בכל שלב.

 6.  כהורה ו/או אפוטרופוס של קטין את/ה מסכים לכך שהשתתפות בעולם הסקרים של האתר ו/או מענה לשאלונים, סקרים ומתן מידע  של קטין ו/או אדם אחר בשמו יחשבו להסכמה מראש מצדך לתנאי האתר.

 7. כהורה ו/או אפוטרופוס של קטין את/ה אתה מקבל על עצמך אחריות מלאה למנוע או להפסיק השתתפות של קטין בעולם הסקרים אם איך מקבל את תנאי ההשתתפות. כאמור לעיל, ניתן להיות חברים בעולם אגוצ'י גם מבלי להשתתף בסקרים.

 8. בתגובה להשתתפות במענה לסקרים ושאלונים, הנהלת האתר תזכה את המשתתף ב"אגוצ'ונים" (כסף וירטואלי של עולם אגוצ'י) ובתגמול סמלי ו/או פרסים (לאחר צבירת מספיק "סקרונים" - כסף וירטואלי של עולם הסקרים). משתתפים שצברו מספיק "סקרונים" וירצו לקבל את התגמול/פרסים בעבוריהם, ימסרו כתובת למשלוח דואר ישירות ב "צור קשר" כמקובל כיום בתחרויות אגוצ'י.

 9. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים , כגון אמצעי תשלום ,גיל או כתובת הדואר האלקטרוני, הנהלת האתר מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק.  עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד האתר, תחשוף הנהלת האתר את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר, ככל שניתן. הנך מצהיר כי ע"י מסירת נתוני הרישום שלך לנו, אתה מסכים כי אנו נוכל לשלוח לך באמצעות דוא"ל או האתר או השירות, מסרים בעלי אופי טכני הקשורים לאתר או לשירות.

 10. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה או חבות לך או לאחר, העילות לביטול כאמור עשויות לכלול, מבלי להגבילן, אובדן, גניבה או שימוש בלתי-מורשה בנתוני הרישום שלך או הפרה של תנאי השימוש.

 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 12. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 13. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 14. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

 15. כדי להיות מנוי באתר עליך להיות (א) משתמש רשום באתר, (ב) לשלם במועדם תשלומים כפי שמצוין באתר  (ג) לקבל דוא"ל מאיתנו המאשר כי הינכם מנויים. אנו רשאים לקבל או לדחות בקשה להיות מנוי לפי שיקול-דעתנו הבלעדי.
  המנוי שנרכש לאתר הינו אישי ולא ניתן להעברה, רכישת המנוי לא מקנה שום זכויות על המידע הנמצא באתר או עשיית שימוש מסחרי באתר. ניתן לבטל את המנוי בכל עת אך לא יינתן החזר כספי על ביטול מנוי לפני סיום תקופת המנוי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את גובה דמי המנוי מעת לעת.

 16.  ניהול התשלומים הקשורים לאתר או לשירות או למוצר המוצע באתר או באמצעותו, עשוי להתבצע ישירות על ידינו, או ע"י צדדים שלישיים. כאשר צד שלישי ינהל את תשלומך, שיטת התשלום, החבות במס, האיסוף והשימוש בפרטיכם האישיים, לרבות פרטי תשלום, ותמיכה כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים..
  על מנת לבטל הוראות תשלום חוזרות, על המשלם לפעול בהתאם להנחיות של הצד השלישי שסיפק את שירותי התשלום. אם תגישו לנו בקשה בכתב לביטול הוראות תשלום חוזרות, אנו נעביר את ההודעה לצד השלישי הנ"ל אך אין לנו כל סמכות או יכולת לטפל בבקשה.

 17. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 18.  הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.  ו/או על ידם.

 19.  אין לעשות שימוש ולפרסם תכנים שאינם שלך או שלא קיבלת רשות לפרסם על מנת למנוע הפרת זכויות של אחרים.

 20.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 21.  הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

 22. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמשתמשים הרשומים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לא לתת פרטים מזהים כגון טלפון או כתובת לגורם לא מוכר. לא להתפתות להאמין לכל מה שנכתב במסרים הנשלחים אליך או המפורסמים באתר ע"י אחרים. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

 23. בשום מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין נזק עקיף, מקרי, מיוחד, או תוצאתי כלשהו הנובע מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר זה או בתוכנו, או מאמירות או מהתנהגות של צד שלישי כלשהו באתר זה , ובכל מקרה, כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווח, שם טוב, מוניטין, נתונים או נכסים בלתי-מוחשיים אחרים, אף אם קיבלנו הודעה על אפשרות התרחשותם של נזקים כאמור, בין אם על-בסיס חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוחלטת או באופן אחר.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סך אחריותנו המצרפית כלפי כל משתמש לפי הסכם זה, אם בכלל, בקשר לאתר, לתוכנו או להסכם ולחומרים המוגשים על-ידי אחרים יהא מוגבל לסכום התשלומים ששולמו לנו בפועל על ידי אותו משתמש במהלך 12 החודשים הקודמים לכך, אם בכלל. המגבלות האמורות לעיל הינו מרכיב יסודי של העסקה בינינו לבינכם.

 24. הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול  דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות או להפסיק כל חלק של האתר. בנוסף, היא רשאית מעת לעת להתנות בתשלומים את הגישה לחלקי האתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה, באמצעות פרסום הודעה באתר

 25. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 26. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.  אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.

 27. כל הזכויות בדמויות המופיעות באתר ובסימנים ,  בין שהם רשומים ובין שאינם, המופיעים באתר שמורות ושייכות להנהלת האתר,

 28. במידה ואתה מעלה תכנים לאתר הינך מאשר ומצהיר כי אתה הבעלים כדין של כל הזכויות בתוכן או שקיבלת זכויות הרישיון ורישיון-המשנה המתאימים מאת הבעלים, ללא צורך בכל היתר מאת אדם או גורם אחר כלשהו או תשלום כלשהו להם. אתה אחראי באופן מלא לכל  התוכן שמועלה על ידך לאתר ולהשלכות של הצגתו או פרסומו באתר. הינך מתחייב לציית לכל דין ותקנה מקומיים, מדינתיים, לאומיים ובינלאומיים ולא להפר או לפגוע, או לסייע לאחר להפר או לפגוע, בזכויות כלשהן (בזכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני-מסחר) של אחרים,

 29. הנך מעניק להנהלת האתר רישיון עולמי מוגבל, לא-בלעדי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, משולם במלואו, נקי מתמלוגים, ניתן למסירה ברישיון-משנה ולהעברה (במלואו או בחלקו) להשתמש, לשכפל ולהפיץ את התוכן המועלה על ידך, לשנותו, להציגו בציבור,  במלואו או בחלקו, לכל מטרה, הידוע כיום או שיתגלה בעתיד, ובכל מקרה ללא תגמול,  חבות או הודעה לך ומבלי להידרש להיתר כלשהו ממך או לתשלום כלשהו לך או לאדם אחר כלשהו.

 30. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 31. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 32. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

אתר אגוצי' הוא אתר משחקים וירטואלי לילדים. יש גם קולנוע שבו מציגים סרטים לילדים קטעי וידאו מצחיקים. בקולנוע גם מוצגים סדרות טלוויזיה לילדים, תוכניות טלוויזיה לילדים. בעולם אגוצי גם יש מגרש משחקים שבו יש המון משחקי פלאש לילדים. מטרת המשחק היא לגדל בובת צעצוע או חיית מחמד ולדאוג לצרכיה. בובת הצעצוע צריכה לאכול אוכל כמו פיצה או המבורגר. אפשר לתת לבובת הצעצוע לאכול גם גלידה וממתקים. אפשר לקחת את בובת הצעצוע לקולנוע ושם ביחד אתם יכולים לצפות בסרטי ילדים וגם בסדרות טלוויזיה לילדים. אתם גם יכולים לקחת את בובת הצעצוע ,שהיא כמו צעצוע של ילדים , למגרש המשחקים ושם לשחק במשחקי פלאש לילדים. את בובת הצעצוע גם אפשר לקחת לחנות הצעצועים שנמצאת בקניון ושם אפשר לקנות לה צעצועים יפים כמו בובות , פאזלים או משחקי לוח. אפשר לקחת את בובת הצעצוע גם לספריה. בספריה בובת הצעצוע יכולה לקרוא בדיחות מצחיקות. במשחק יש גם גן חיות שבו יש חיות מחמד אפשר לטייל ולקנות צעצועים וגם אפשר לשחק במשחקים של ילדים. גם בבית של בובת הצעצוע יש משחקי פלאש בשלט שליד הבית. אתם יכולים להלביש את בובת הצעצוע בבגדים כמו בכל משחק הלבשה לבנות. בחדר הכושר שליד הבית אפשר לתת לבובת הצעצוע לשחק במשחקי הפלאש שנמצאים בחוץ וגם להתאמן. יש שם גם טלוויזיה שבה אפשר לראות סדרות טלוויזיה לילדים וכמובן גם סרטים לילדים. בעולם אגוצי יש גם גן חיות, בגן החיות ניתן לעבוד כאשר העבודה היא לשחק במשחקים של ילדים. כאשר גומרים לשחק לוחצים על כפתור המשכורת וכך הכסף שהרווחתם במשחק עובר לבנק. המשחקים הכי פופ לאריים לילדים במפעל הם משחקים שמרכיבים פאזלים גם משחקי הלבשת בובות הצעצוע נחשבים כמשחקים פופולאריים. בעולם וירטואלי אגוצי יש גם אולם מופעים שבו אפשר לשמוע שירים. אתם יכולים לשמוע שירים שאתם בוחרים מיוטיוב ולסדר או השירים בפליי ליסט. אם בובת הצעצוע חןלה אתם צריכים לקחת אותה לרופא ושם כמו בכל משחק מהסוג הזה הרופא בודק את הבובה ונותן לה תרופה. באזור המועדונים בעולם וירטואלי שלנו אתם יכולים לההתחרות עם קבוצות אחרות. כל חודש יש תחרויות קבוצתיות וגם יש תחרויות אישיות שבהן אתם יכולים להרוויח כסף וירטואלי. לסיכום עולם אגוצי הוא העולם הוירטואלי הכי כיף שיש באינטרנט הרבה משחקי פלאש והלבשת בובות לבנות.